Smeinert - tanker fra en degn

Smeinert - tanker fra en degn

Studiejob var en berigelse for uddannelsen

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Mon, August 11, 2008 08:48:58

Følgende nyhed kunne læses på Folkeskolen.dk:

-----------------------------------------------------------------------------

Studiejob kan være en berigelse for lærerstuderende
Af: Pernille Persson Aisinger

På den virtuelle læreruddannelse i Holbæk er man positiv over for undervisningsministerens forslag om studiejob i skolen. Her er det mere regel end undtagelse, at man arbejder ved siden af studierne, og studerende og undervisere ser store fordele.

Uddannelsen er lagt an på, at de studerende er på seminariet to dage om ugen, og arbejder i grupper eller læser hjemme tre dage om ugen.

Souschef på Læreruddannelsen Holbæk Finn Koller anslår, at tre ud af fire af de studerende på den virtuelle uddannelse har arbejde ved siden af studierne. Og ud af dem er to ud af tre ansat i folkeskolen. Mange af de studerende er lidt ældre og har etableret familie og har derfor brug for en fast løn. Dem, der ikke arbejder i folkeskolen, er typisk gået på halv tid i deres tidligere erhverv for at tage uddannelsen.

"At man er i skolen mandag, tirsdag, onsdag og på seminariet torsdag og fredag er jo ideelt, fordi man har teori og praksis gående hånd i hånd. Det giver de studerende en ekstra ballast, og det har indlysende fordele. Det er klart, at det kræver selvdisciplin, men det oplever vi ikke er et problem", fortæller Finn Koller til folkeskolen.dk.

Han har også svært ved at forstå Lærerforeningens frygt for, at de studerende mister fokus i uddannelsen, hvis de arbejder for meget. De studerende på den virtuelle uddannelsen klarer sig nemlig mindst ligeså godt karaktermæssigt, som de ordinære studerende.

Bedre til at reflektere over teorier'
Studerende på den virtuelle uddannelse er heller ikke bange for at miste fokus. Søren Nørgaard Meinert, som netop er dimitteret fra den virtuelle uddannelse har gennem hele sit studium arbejdet på en lokal skole. De første to år i specialindskolingen og efterfølgende med en fast 5. klasse og som skolebibliotekar 24 timer om ugen.

"Det kan godt være, jeg nogle gange kun har fået læst 150 sider ud af 200 til undervisningen. Men til gengæld har jeg kunnet reflektere over mit studie med det samme, i stedet for at skulle vente til en al for kort praktikperiode", fortæller han.

Søren Nørgaard Meinert startede først på Århus Seminarium, men der oplevede han, at hver gang han eller andre ville henvise til noget, de havde oplevet som vikarer eller barselsvikarer, så blev de fejet af, fordi det ikke havde noget med teori at gøre.

"På Holbæk har jeg derimod oplevet, at når jeg stødte på en problemstilling i skolen, så kunne jeg forholde det til teorierne og spille bold op ad mine meget professionelle undervisere. Her er alt nemlig lagt an på, at man har job ved siden af".

Mindsker praksischokket
Efter at være dimitteret i sommer, er Søren Nørgaard Meinert fortsat på fuld tid på samme skole, og overgangen har her været meget nemmere, end hvis han ikke havde arbejdet i forvejen.

"Praktikken - særligt på de første år af læreruddannelsen - er en bleg kopi af virkeligheden, fordi man ikke er alene med klassen. Når man så kommer ud efter endt uddannelse, står man med praksischokket. Jeg mener, at det er lang bedre at tage chokket i et job mens man læser, hvor man har mulighed for at tale med medstuderende og undervisere om det, man oplever".

I mesterlære på symbolsk løn
Bertel Haarders ide med at lade studerende på de første år fungere som undervisningsassistenter, mener Søren Nørgaard Meinert er en fantastisk ide både for de studerende og for skolerne.

"Det her med at stå i mesterlære, det er jo faktisk det, jeg har gjort i mit studiejob, fordi jeg her fået lov til at følge med mine kolleger, og de har set det, jeg har lavet. Det vil være rigtig godt, at man får opgaver, men ikke står med hele ansvaret alene".

Det kan godt foregå på SU, hvis man vil forlænge uddannelsen, mener Søren Meinert. Men det kan også ske med en symbolsk løn som et supplement til SU'en.

Han tror også, at ministeren har ret i, at det vil trække flere unge til uddannelsen, hvis uddannelsen har betalt praktik eller et arrangeret studiejob.

"Jeg kender da flere som har stået i valget mellem pædagog og lærer, og som har set fordelen i pædagoguddannelsen, fordi den har betalt praktik".

  • Comments(0)//blog.smeinert.dk/#post3