Smeinert - tanker fra en degn

Smeinert - tanker fra en degn

At vise et under...

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Thu, April 04, 2013 11:55:30
En solrig augustdag tilbage i år 2000 stod jeg sammen med godt 400 andre i gymnastiksalen på seminariet i Århus - klar til at påbegynde min læreruddannelse.

De sidste dage har jeg ofte tænkt tilbage på to begivenheder fra den dag.

En af underviserne holdt en tale. Ole, hed han. Han underviste i pædagogik og didaktik.

Han talte om hvad det var for en opgave vi skulle forberede os på som lærere. Han talte om at vi kunne vælge at gøre det på to måder. Vi kunne undervise - eller vi kunne vælge at gøre det til vores opgave at vise et under - således at eleverne selv ville få lyst til at lære mere, lyst til selv at opsøge viden. Vælge at være med til at gøre en forskel.

Dernæst tog han os alle 400 nye studerende med ud, og sammen plantede vi et æbletræ mens vi sang "Livstræet".

I dag har jeg, for tredje dag i træk, stået foran Bjergmarkskolen (som godt nok takket være nogle kommunalpolitkere i dag bør kaldes Sofielundskolen). Min arbejdsgiver har valgt en lockout - og det gør ondt langt ind i mig.

Jeg savner at kunne være med til at vise et under for de elever jeg til daglig har ansvaret for. Jeg savner at være med til at inspirere dem. Jeg savner at være med til at gøre en forskel.

Jeg frygter at jeg, sammen med mine gode kolleger landet over, fremover vil blive presset ud i at skulle "nøjes" med at undervise.

At det er slut med tid til at vise et under.

  • Comments(2)//blog.smeinert.dk/#post12

Børn i naturen

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Wed, January 02, 2013 21:32:27

I Natur og Ungdoms medlemsblad skriver et ungt Hovedestyrelsesmedlem denne gang om den betydning hans skole, hans lærer, og naturen omkring skolen havde for ham. Jeg gik selv på samme skole, en del år forinden. Havde den samme lærer.

For ti år siden skrev hans lærer - i skolens 40 års jubilæumsskrift - om at denne elev ville noget med sin interesse for natur og miljø. Og det har eleven levet op til med det store engagement han ligger for dagen i N&U. Tak til Virupskolen, Virupbækken, Virupskoven og til vores lærer - som gav os en interesse og forståelse for naturen omkring os. Forståelsen for mejser i skoven, salamandre i søen, tårnfalkene i kasserne... Det betød næsten mere end at skulle piske igennem "læs og forstå". Og som han (læreren) selv skrev i 2003: "X er blevet journalist, Y læser biologi (er nu færdig), Z er færdig på Landbohøjskolen og Æ samt Ø er snart færdige som lærere".

Vores lærer underviste os ikke altid.... For det meste så valgte han at vise os et under!

  • Comments(0)//blog.smeinert.dk/#post11

Fremtidens skole

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Sat, November 29, 2008 11:52:43

Hvordan bliver skolen i fremtiden?

Hvilke ønsker har vi lov til at have, og hvilke muligheder ligger der de tendenser vi ser i samfundsudviklingen i dag?

Hvilke visioner kan man som lærer have - hvordan vil vores Utopia se ud? Et EDUtopia...

Hvilke hellige køer skal slagtes i skolen som vi ser den i dag - og hvilke kameler skal sluges og af hvem?

Hvem har ansvaret for skolen? Læreren, eleven, politikeren eller forældrene?

  • Comments(0)//blog.smeinert.dk/#post5

Verdens bedste job

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Sat, November 29, 2008 11:11:26

Jeg har verdens bedste job!

Men der er noget der undrer mig....

... Jeg skifter arbejdsplads 5 gange dagligt, slæber mine arbejdsredskaber i rundt på ryggen i en selvbetalt taske.
... Skal jeg bruge en PC til min daglige kommunikation (og det kræves af arbejdspladsen), skal jeg enten selv købe én, eller bruge en PC i et fællesrum, hvor vi er 8 kolleger om at dele en maskine.
... Da jeg skulle bruge en USB-stick til at transportere dokumenter kunne dette kun lade sig gøre ved at trække beløbet fra en af mine klassers konto til undervisningsmaterialer (eller jeg kunne selv betale den).
... hvis jeg har brug for en kuglepen til notater eller plasticlommer til opgaver skal det registreres og konteres - igen til en klasse.
... Pladsen til opbevaring af mine arbejdsredskaber er en plastickasse på 30 liter og en hylde i klassens skab.
... jeg forventes at stå til rådighed for elevernes forældre i døgnets vågne timer. På mail, telefon eller hvis de pludselig kommer på skolen.
... I mine pauser har jeg ofte til opgave at sørge for ro og orden blandt 130 børn, i støjniveau på 95 dB.
... hvis jeg vil have en ordentlig stol at sidde på - så min ryg ikke udsættes for dårlige arbejdsstillinger, skal jeg enten "stjæle" den fra en kollegas klasseværelse, eller ydmygt søge vores økonomiudvalg og håbe på deres velvilje.
... min arbejdsdag er ofte splittet op, og jeg risikerer nemt at skulle deltage i møder om aftenen flere gange om måneden.
... i aviser i fjernsyn kan jeg ofte læse om hvor ringe min arbejdsplads, folkeskolen, løser vores opgave - men aldrig om det store slid kolleger leverer.
... materialer til undervisningen er få - og vil vi have nye tidssvarende redskaber er det svært muligt på grund af skolens pressede økonomi.

Men jeg er hver dag i selskab med engagerede kolleger og elever der med stor repsekt deltager engageret i den undervisning jeg tilbyder dem.

Så alle kvaler til trods - så har jeg verdens bedste job!

  • Comments(0)//blog.smeinert.dk/#post4

Studiejob var en berigelse for uddannelsen

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Mon, August 11, 2008 08:48:58

Følgende nyhed kunne læses på Folkeskolen.dk:

-----------------------------------------------------------------------------

Studiejob kan være en berigelse for lærerstuderende
Af: Pernille Persson Aisinger

På den virtuelle læreruddannelse i Holbæk er man positiv over for undervisningsministerens forslag om studiejob i skolen. Her er det mere regel end undtagelse, at man arbejder ved siden af studierne, og studerende og undervisere ser store fordele.

Uddannelsen er lagt an på, at de studerende er på seminariet to dage om ugen, og arbejder i grupper eller læser hjemme tre dage om ugen.

Souschef på Læreruddannelsen Holbæk Finn Koller anslår, at tre ud af fire af de studerende på den virtuelle uddannelse har arbejde ved siden af studierne. Og ud af dem er to ud af tre ansat i folkeskolen. Mange af de studerende er lidt ældre og har etableret familie og har derfor brug for en fast løn. Dem, der ikke arbejder i folkeskolen, er typisk gået på halv tid i deres tidligere erhverv for at tage uddannelsen.

"At man er i skolen mandag, tirsdag, onsdag og på seminariet torsdag og fredag er jo ideelt, fordi man har teori og praksis gående hånd i hånd. Det giver de studerende en ekstra ballast, og det har indlysende fordele. Det er klart, at det kræver selvdisciplin, men det oplever vi ikke er et problem", fortæller Finn Koller til folkeskolen.dk.

Han har også svært ved at forstå Lærerforeningens frygt for, at de studerende mister fokus i uddannelsen, hvis de arbejder for meget. De studerende på den virtuelle uddannelsen klarer sig nemlig mindst ligeså godt karaktermæssigt, som de ordinære studerende.

Bedre til at reflektere over teorier'
Studerende på den virtuelle uddannelse er heller ikke bange for at miste fokus. Søren Nørgaard Meinert, som netop er dimitteret fra den virtuelle uddannelse har gennem hele sit studium arbejdet på en lokal skole. De første to år i specialindskolingen og efterfølgende med en fast 5. klasse og som skolebibliotekar 24 timer om ugen.

"Det kan godt være, jeg nogle gange kun har fået læst 150 sider ud af 200 til undervisningen. Men til gengæld har jeg kunnet reflektere over mit studie med det samme, i stedet for at skulle vente til en al for kort praktikperiode", fortæller han.

Søren Nørgaard Meinert startede først på Århus Seminarium, men der oplevede han, at hver gang han eller andre ville henvise til noget, de havde oplevet som vikarer eller barselsvikarer, så blev de fejet af, fordi det ikke havde noget med teori at gøre.

"På Holbæk har jeg derimod oplevet, at når jeg stødte på en problemstilling i skolen, så kunne jeg forholde det til teorierne og spille bold op ad mine meget professionelle undervisere. Her er alt nemlig lagt an på, at man har job ved siden af".

Mindsker praksischokket
Efter at være dimitteret i sommer, er Søren Nørgaard Meinert fortsat på fuld tid på samme skole, og overgangen har her været meget nemmere, end hvis han ikke havde arbejdet i forvejen.

"Praktikken - særligt på de første år af læreruddannelsen - er en bleg kopi af virkeligheden, fordi man ikke er alene med klassen. Når man så kommer ud efter endt uddannelse, står man med praksischokket. Jeg mener, at det er lang bedre at tage chokket i et job mens man læser, hvor man har mulighed for at tale med medstuderende og undervisere om det, man oplever".

I mesterlære på symbolsk løn
Bertel Haarders ide med at lade studerende på de første år fungere som undervisningsassistenter, mener Søren Nørgaard Meinert er en fantastisk ide både for de studerende og for skolerne.

"Det her med at stå i mesterlære, det er jo faktisk det, jeg har gjort i mit studiejob, fordi jeg her fået lov til at følge med mine kolleger, og de har set det, jeg har lavet. Det vil være rigtig godt, at man får opgaver, men ikke står med hele ansvaret alene".

Det kan godt foregå på SU, hvis man vil forlænge uddannelsen, mener Søren Meinert. Men det kan også ske med en symbolsk løn som et supplement til SU'en.

Han tror også, at ministeren har ret i, at det vil trække flere unge til uddannelsen, hvis uddannelsen har betalt praktik eller et arrangeret studiejob.

"Jeg kender da flere som har stået i valget mellem pædagog og lærer, og som har set fordelen i pædagoguddannelsen, fordi den har betalt praktik".

  • Comments(0)//blog.smeinert.dk/#post3

Virkelighed i læreruddannelsen

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Fri, August 08, 2008 09:33:09

Forleden (18/7-08) sendte jeg en hilsen til Bertel. Jeg vælger at gengive den her. Den viste sig at være 14 dage for tidligt på den. Netop nu diskuterer Bertel, DLF og Lærerstuderendes Landskreds ivrigt om ikke praksiserfaring skal vægtes mere i uddannelsen.

_____________________________________________________________

Kære Bertel,

Jeg skriver til dig som en opfølgning på dit indslag i Radioavisen her til morgen. Vi to har tidligere ”krydset klinger” i forbindelse med afviklingen af nationale test i folkeskolen – og jeg så nu mit snit til at byde op til dans – omkring en konstruktiv erfaringsudveksling omkring læreruddannelsen.

Jeg er selv ny-dimitteret lærer fra Holbæk Seminarium – efter en studiestart i 2000 på Århus Seminarium og et ”afbrud” undervejs for blandt andet at deltage sammen med Anders og Per Stig på FN´s Verdenstopmøde om Bæredygtig Udvikling i Johannesborg i 2002.

Min ”nye” læreruddannelse begyndte på Holbæk Seminarium i 2004 – på en særlig studieretning kaldet ”virtuel læreruddannelse”. Og det er denne jeg gerne vil fortælle dig om.

På den virtuelle læreruddannelse mødte jeg ligesindede studerende, der som mig brændende ønskede denne uddannelse (flere var ”oppe i årene” og havde haft anden og bedre lønnet beskæftigelse i mange år, men valgte nu ”kaldet”). Uddannelsen er bygget op med to dage på seminariet og en mængde virtuelle arbejdsopgave som løses i studiegrupper.

Ved siden af studiet – ugens tre øvrige dage – var hovedparten af mine studiekammerater, ligesom jeg selv, ansat i lærerstillinger.


Dette gav netop den kobling mellem virkelighedens verden og seminariets til tider virkelighedsfjerne teori. På Seminariet i Århus oplevede i løbet af mine to år en direkte modstand fra undervisere mod at inddrage studerendes refleksioner over studiejob – i Holbæk blev det gjort til udgangspunkt for værdifuldt erfaringssamarbejde og progression i studiet.

Min egen ”virkelighed” blev på Bjergmarkskolen i Holbæk, hvor jeg de første to år var ansat som lærer i specialklasserækken, og de sidste to år som naturfagslærer, IT-vejleder og med funktioner på skolebiblioteket. Uden denne kobling til virkeligheden – og i særdeleshed den sparring jeg mødte fra kolleger og ledelse – havde min uddannelse været meget fattigere.

Jeg håber at du vil overveje at tage kontakt til Holbæk Seminiarum og høre mere om denne studieform – og jeg selv skal gerne fortælle mere. Også gerne medvirke, hvis du har brug for ”en god historie”

Med ønsket om en god sommer

Søren Nørgaard Meinert

Folkeskolelærer

  • Comments(1)//blog.smeinert.dk/#post2

Trang til test

FolkeskolenPosted by Søren Meinert Fri, August 08, 2008 09:29:45

Mange havde nok troet at Bertel og vennerne i Skolestyrelsen havde lært at tænke sig om da de i sidste øjeblik, i januar 2008, aflyste de mange test der ventede os i foråret.

Men ak....

I går kunne man læse på Folkeskolen.dk at COWI (leverandør af testene) har accepteret at betale en bod på godt 1 million kroner for ikke at have leveret en god nok vare.

Fint nok - men hvad med at sikre at varen nu også er klar til levering inden vi på skolerne begynder at hoppe på tungen for at tilfredsstille ministerens trang til test.

I efteråret skal vi ud i endnu en lang runde af test af test. Altså teste om testene virker. Dernæst vil der så følge en række obligatoriske test i foråret - hvis altså testene testes til at være gode nok til at teste eleverne.

Jeg har ikke noget imod test og prøver. Folkeskolens afgangsprøve, som godt nok først skal afvikles til juni, er vi klar til. Køreplanen er lavet, lokaler reserveret og maskineriet booket. Sådan arbejder vi i den danske folkeskole. velforberedte - og gerne fra skoleårets start.

Med lidt held kommer Bertel og vennerne måske igang med en tidsplan for de nationale test engang omkring Jul. Og sikke da en fin julegave vi så kan få. Brug din ferie på at planlægge afvikling af test for 400 elever...

Hvorfor ikke med det samme se virkeligheden i øjnene og acceptere at ting ta´r den tid ting ta´r - og så udskyde disse test til skoleåret 2009/10. Så kan vi for alvor implementere testene i skolens årsplan - og vi kan sikre at den evaluering testene vil medvirke til kan blive gjort til en del af lokale visioner og planer - og ikke blot til en test vi laver blot fordi Bertel har trang til test.

Hurra for Bertel og hans trang til test.

  • Comments(0)//blog.smeinert.dk/#post1